September 13, 2009

Liberal Democrat Education Forum for Denbighshire

Liberal Democrat Education Forum for Denbighshire

A new education forum for Denbighshire by the Welsh Liberal Democrats has been formed to campaign on all matters educational, pertaining to Denbighshire. The group will meet bi-monthly in Denbighshire and all Liberal Democrat members from the Vale of Clwyd, Clwyd South and Clwyd West constituencies are most welcome to attend and share their thoughts about education in Denbighshire today. Petula Field from Rhyl is the group's spokesperson. If you would like to attend the next meeting of the group or get involved in future campaigns, please e-mail the group's Convenor, Penny Maudsley for more information.
penny.mawdsley@btinternet.com


Rhodri Jones,
Chair, Vale of Clwyd Liberal Democrats

Forwm Addysg Y Democratiaid Rhyddfrydol ar gyfer Sir Ddinbych

Y mae forwm addysg newydd ar gyfer Sir Ddinbych wedi ei ffurfio gan y Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar gyfer ymyrchu drost holl materion addysgol yn Sir Ddinbych. Mi fydd y forwm yn cyfarfod bob yn ail mis yn Sir Ddinbych ac y mae croeso mawr i aelodau y blaid o ardaloedd De Clwyd, Gorllewin Clwyd a Dyffryn Clwyd mynychu ac i rannu syniadau am addysg yn Sir Ddinbych. Petula Field fydd llefarydd y grwp newydd. Os hoffwch fynychu y cyfarfod nesaf y forwm ac i ymgyrchu gyda'r grwp, mae'n bosibl ichi e-bostio Cynllunydd y grwp, Penny Maudsley am fwy o wybodaeth.
penny.mawdsley@btinternet.com

Rhodri Jones,
Cadeirydd, Democratiaid Rhyddfrydol Dyffryn Clwyd

No comments:

Post a Comment