April 05, 2008

Welsh Lib Dems Candidates-Denbighshire!

Etholiadau Cyngor Sir Ddinbych 2008
Denbighshire Local Authority Elections 2008Safer, Greener, Better Value future
Yn Fwy diogel, Yn Fwy Gwyrdd,
Yn Well Gwerth


Please Vote For

Mark Young X Llandyrnog

Rhrodri Jones X Tremeirchion

Colin L Hughes X Upper Denbigh & Henllan

John Larsen X Upper Denbigh & Henllan

Mary Tetley X Denbigh Central

Bobby Feeley X Ruthin

Colum McCormack X Rhyl West

Paul Penlington X Prestatyn Central

Jonathon Bentley X Prestatyn South West

Ken Prydderch X Dyserth

Heather Prydderch X Meliden

Ein addewid ichi:
1. Rydym yn gaddo i gefnogi ein ysgolion gwledig ac ein
swyddfeydd post ermwyn sicrhau dyfodol gwell i'n cymunedau
gwledig
2. Rydym yn gaddo i gynnal, yn rheolaidd, cyfarfodydd gwaith yn y
gymuned lleol
3. Rydym yn gaddo i wrando yn ddi - ffael ar pryderon ac anghenion
y gymuned lleol ac i ymateb yn brydlon ac yn bositif
Our pledge to you:

1. We pledge to support fully our rural schools and our post offices
in order to safeguard a better future for our rural communities
2. We pledge to hold regular action meetings in the local community
3. We pledge to listen without fail to the needs and concerns of the
local community and to respond punctually and positively


Y Blaid Rhyddrydol Cymreig
The Welsh Liberal Democrats


Yn Edrych Ymlaen I'r Dyfodol!
Looking Forward to the Future


Please contact us for more information
Call: 01824 790086 or 07769 666239
Email: mark@valeofclwydlibdems.co.uk
Web: http://www.youngcampaign.com/


Promoted and printed by Mark Young, Bryn Eithin, Llandyrnog, Denbighshire, LL 16 4NA

No comments:

Post a Comment